nyako

请看置顶

今天4月1日,中午连续出了茶爷和鹤丸姥爷。

我幸福。

昨晚我刚开始玩刀不久的同学,出了虎彻弟弟。

我大概是蹭到了欧气。

我幸福。我真特么开心啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

评论 ( 8 )
热度 ( 4 )

© nyako | Powered by LOFTER